باشگاه فرهنگی و ورزشی

باشگاه فرهنگی ورزشی بُنتو اسیر مهر در بخش اسیر شهرستان مهر استان فارس فعالیت خود را از سال 1395 آغاز کرده و در رشته های مختلفی ورزشی فعالیت دارد.

فعالیت این باشگاه در رشته فوتبال به صورت حرفه ای دنبال می شود .

تیم فوتبال این باشگاه در حال حاضر در سطح لیگ برتر استان فارس حضور دارد و طبق اهداف تعیین شده طی سال های آینده در لیگ های کشوری حضور خواهد یافت.

این باشگاه در سایر رشته های ورزشی نقش حمایتی از جوانان و ورزشکاران شهرستان دارد.