خرمای ربی

خرمای ربی یکی از معروف ترین خرماهای استان سیستان و بلوچستان است . می‌توان گفت خرمای ربی، خاص این استان است و در چندین شهر کشت می‌شود ازجمله:چابهار، سراوان، ایرانشهر، زابل و خاشاز نظر کیفیت بهترین نوع خرمای ربی درمنطقه سراوان کشت می‌شود و مرغوبیت بالایی داردمتاسفانه به دلیل عدم وجود کارگاه های صنعتی فرآوردند و بسته بندی در منطقه بیشترین محصول تولیدی خرمای ربی به صورت فله به پاکستان صادرمی شوددر آنجا بعد از بسته بندی های ساده به بازار های جهانی ارایه میگردد که گاها این خرما را به عنوان خرمای پاکستان می‌شناسندقسمتی از خرمای ربی تولیدی به استان های همجوار فرستاده می‌شود تاعملیات بسته بندی و صادرات روی آن انجام شود (ازجمله کرمان ) . خرمای ربی دارای میوه بزرگ به رنگ های قرمز، متمایل مشکی و پوست براق و شفاف و نازک داردخرمای ربی به علت رطوبت پایین, خرمایی با ماندگاری بالا محسوب می‌شود.