خرما خاصویی

خرمای خاصویی خرما خاصویی (خرما خاصه) یا خرما آلویی در استان بوشهر که یکی از خرما خیزترین استان های ایران میباشد، کشت میشود. یکی از مشهورترین

ادامه مطلب »